Víte, jaké jsou náležitosti každé půjčky?

posted in: Nezařazené | 0

Bankovní i nebankovní půjčky se řídí stejnou legislativou a musejí respektovat práva spotřebitelů. Každá smlouva o půjčce se musí vyznačovat náležitostmi, které z ní dělají právní dokument. Pokud tomu tak není a smlouva neobsahuje potřebné prvky, může ji soud v případném sporu označit za neplatnou. Ve smlouvě obvykle vždy musí být jasná identifikace stran, závazek dlužníka vrátit peníze, datum vrácení peněz (případný splátkový kalendář) a způsob vrácení peněz. Některé smlouvy obsahují ručitelské závazky a zástavy, ale například nebankovní půjčky bez registru a zástavy nemusejí tyto dvě ujednání vůbec zmiňovat. Jde o to, že jde pouze o jednoduchou půjčku mezi dvěma subjekty, které se bez dalších okolností dohodli na půjčce v jasně dané výši za předem ujednaných pravidel. Ze smlouvy pak vyplývá závazek pouze splatit půjčku a není v ní specifikován související ručitelský závazek ani movitá či nemovitá zástava. Tohoto druhu mohou využít jak podnikatelské subjekty, tak i fyzická osoba pro svou vlastní potřebu.